Meghívó az FGSZE 2018.05.16 -i közgyűlésére

Kedves Tagtársunk!

Egyesületünk 2018. április 25-én megtartott éves rendes közgyűlése határozatképtelen volt.

A közgyűlési meghívóban jelzett időpontban, 2018. május 16-án 9,30 órai kezdettel, változatlan napirenddel hívom össze a megismételt közgyűlést, melyre tisztelettel meghívom.

Helyszín:

Villányi úti Konferencia Központ

1114 Budapest, Villányi út 11-13.

2. emelet 218.

 

A közgyűlés napirendje:

  1. A 2017. évi beszámoló (mérleg és eredménykimutatás) megvitatása, elfogadása.
  2. Szöveges beszámoló az Egyesület 2017. évi gazdálkodásáról, tevékenységéről.
  3. A Felügyelő Bizottság jelentése a számszaki beszámolóról
  4. A 2018. évi munkaterv és költségvetés megvitatása, elfogadása.
  5. Egyebek

A megismételt közgyűlés az Egyesület Alapszabálya szerint a résztvevők számától függetlenül határozatképes, az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok szerint.

Amennyiben az egyesületi tag intézmény kancellárja, (gazdasági vezetője) személyesen nem tud részén részt venni, akkor szíveskedjen írásos meghatalmazottról gondoskodni.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Budapest, 2018. május 3.

Üdvözlettel:

Gulyásné Turóczi Margit elnök