Meghívó a 2016. Május 18-i Közgyűlésre

Egyesületünk 2016. május 18-án (szerda) 9.00 órakor tartja éves rendes Közgyűlését.

Helyszín:        Budapesti Corvinus Egyetem

  1. Budapest, Fővám tér 8. III. emelet 3001 Előadó

A közgyűlés napirendje:

  1. A 2015. évi beszámoló (mérleg és eredménykimutatás) megvitatása, elfogadása.
  2. Szöveges beszámoló az Egyesület 2015. évi gazdálkodásáról, tevékenységéről.
  3. A Felügyelő Bizottság jelentése a számszaki beszámolóról
  4. A 2016. évi munkaterv és költségvetés megvitatása, elfogadása.

Az 1. napirendi ponthoz az előterjesztés anyagát a meghívó mellékleteként csatoljuk. A szöveges beszámoló és a munkaterv a jövő héten kerül kiküldésre, a Felügyelő Bizottság a közgyűlésen ismerteti a jelentését.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha tagság több mint fele jelen van (50%+1fő); határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre, változatlan napirenddel és helyszínen, 9 óra 30 percre ismételten összehívjuk. A megismételt közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes, az eredeti (jelen) meghívóban rögzített napirendi pontok szerint.

Amennyiben az egyesületi tag intézmény gazdasági vezetője személyesen nem tud részén részt venni, akkor szíveskedjen írásos meghatalmazottról gondoskodni.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!