Az egyesület célja

Az Egyesület Célja

Elősegíteni a magas, nemzetközi színvonalú magyar felsőoktatás kialakítását a terület gazdasági, műszaki szakmai vezetőinek közössége által.


A fenti cél megvalósítása érdekében közreműködik

 • a gazdasági, műszaki és az oktatási, kutatási tevékenység összhangjának erősítésében;

 • a felsőoktatás gazdasági, műszaki feladatai ellátásának fejlesztésében, megújításában;

 • a felsőoktatást érintő programok, jogszabályok, fejlesztési koncepciók kezdeményezésében, illetőleg azok véleményezésében, valamint zökkenőmentes bevezetésében;

 • az intézmények szervezeti korszerűsítésében;

 • a gazdálkodási típusú szemléletmód széles körű terjesztésében.

Működése során

 • tagjai részére releváns információkat biztosít;

 • támogatja a tagok közvetlen kommunikációját;

 • segíti a tagok képzését és önképzését;

 • konferenciákat, tanácskozásokat, tanfolyamokat szervez, illetve részt vesz azok szervezésében;

 • segítséget nyújt a gazdasági, műszaki területen dolgozók szakmai érdekképviseletében;

 • támogatja a tagintézmények benchmarking tevékenységét;

 • segíti az érintett minisztériumok és tagintézmények közti kommunikációt.

Az Egyesület jövőképe

 • Az egyesület a magyar, és az európai térség felsőoktatásban dolgozó szakembereinek elismert szervezetévé válik.

 • A külső szervezetek és a tagintézmények közötti egyeztetéshez teret nyújt, különösen több intézmény érintettsége esetén.

 • A szakemberek közötti kommunikáció elősegítésével radikálisan csökkenti a felsőoktatásban a párhuzamos feladatvégzést.

 • Szakmai szempontból tanúsítja az erre jelentkezőket, melynek eredményéről piacon elismert bizonyítványt ad ki.