Az egyesület Tagjai

Az Egyesület Tagjai

Delegáló Intézmény Név / E-mail Telefon E-Mail
Budapesti Corvinus Egyetem Dr. Pavlik Lívia (1) 482-7100 livia.pavlik@uni-corvinus.hu
Szabóné Bényei Éva (1) 482-7717 szabo.eva@uni-corvinus.hu
Czinderi Gábor (1) 482-7035 czinderi.gabor@uni-corvinus.hu
Budapesti Gazdasági Egyetem Falusi Károlyné (1) 469-6650 falusi.karolyne@uni-bge.hu
Peterdy Csanád (1) 469-6682 peterdy.csanad@uni-bge.hu
Hága Éva (1) 469-6689 haga.eva@uni-bge.hu
Keserűné Rácz Erika (1) 469-6652 keserune.raczerika@uni-bge.hu
Kulcsár Ildikó Júlianna (1) 469-6717 kulcsar.ildikojulianna@uni-bge.hu
Szabó Ágnes (1) 469-6711 szabo.agnes@uni-bge.hu
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kotán Attila (1) 463-3334 kancellar@bme.hu
Szikszai Judit (1) 431-2431 szikszay@bmeviking.hu
Debreceni Egyetem Dr. Bács Zoltán (52) 512-729 foigazgato@gf.unideb.hu
Dunaújvárosi Egyetem Némethné Nagy Gellai Szilvia nemethnesz@uniduna.hu
Simon Ildikó simona@uniduna.hu
Eötvös József Főiskola Taskovicsné Simity Mária (79) 524-624 / 126 taskovicsne.maria@ejf.hu
Szabó Ferenc Krisztián (79) 524-624 / 127 szabo.ferenc@ejf.hu
Eötvös Loránd Tudományegyetem Danisné Ravasz Judit (1) 411-6715  danisne@kancellaria.elte.hu
Eszterházy Károly Főiskola Gönczi Gábor (36) 520-400/2199 gonczi@ektf.hu
Csathó Csaba (36) 523-432 kancellar@ektf.hu
Kaposvári Egyetem Ambrusics Ilona  (82) 505-800 ambrusics.ilona@ke.hu
dr. Kudomrák Lászlóné (82) 505-800 kudomrak.krisztina@ke.hu
Vörös Péter (82) 505-800  voros.peter@ke.hu
Liszt Ferenc Zeneművészeti  Egyetem Knapné Hanyecz Tünde  (1) 462-4625 gazdasagi.igazgato@zeneakademia.hu
Baumgartner Mónika  (1) 462-4600/227 baumgartner.monika@zeneakademia.hu
Magyar Képzőművészeti  Egyetem Sulán Péter (1) 666-2519 sulan.peter@mke.hu
Miskolci Egyetem Dr. Deák Csaba  (46) 565-111/1007 kancellar@uni-miskolc.hu
Bárdosné Dr. Sós Viktória  (46) 565-111/1020 reksos@uni-miskolc.hu
Érsok Piroska  (46) 565-335 rekerpir@uni-miskolc.hu
Nemzeti Közszolgálati Egyetem  Dr. Nászné Brózsely Tünde  (1) 432-9000/29820 naszne.brozsely.tunde@uni-nke.hu
Illés Zoltán őrnagy  (1) 432-9000/29430 illes.zoltan@uni-nke.hu
Nyugat-magyarországi Egyetem Bedők Júlianna  (99) 518-732 bedok.julianna@uni-sopron.hu
Óbudai Egyetem Handl Gyula  (1) 666-5640 hand.gyula@ka.uni-obuda.hu
Dávid Attila  (1) 666-5630 david.attila@ka.uni-obuda.hu
Sztelik András  (1) 666-5632 sztelik.andras@ka.uni-obuda.hu
Neumann János Egyetem Finta Zita (76) 501-970 finta.zita@uni-pae.hu
Pannon Egyetem Smidla Judit (88) 624-733 smidlaj@almos.uni-pannon.hu
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Róka Miklós (1) 429-7214 roka.miklos@ppke.hu
Szitáné Németh Éva (1) 886-4700 szitane.nemeth.eva@ppke.hu
Pécsi Tudományegyetem Monostoriné Mellár Orsolya  (06) 72/501 500/22224  mellar.orsolya@pte.hu
Füri József (06) 72/501 500/22281 furi.jozsef@pte.hu
Sónyákné Kátai Judit (06) 30/532 0080 katai.judit@pte.hu
Bechli Józsefné (06) 30/572 2815 bechli.agi@pte.hu
Pálinkásné Máder Margit (06) 30/517 6119 mader.margit@pte.hu
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Baumgartnerné Holló Irén (1) 466-0119 baumgartnerne.hollo.iren@gmf.usn.hu
Széchenyi István Egyetem Papatyi Csaba (96) 503-403 papatyi@sze.hu
Csikorné Horváth Gabriella (96) 503-424 csikorne@sze.hu
Váginé Varga Zsuzsa (96) 503-427 vagine@sze.hu
Csorba Tímea (96) 503-413 csorba.timea@sze.hu
Kalmárné Varga Katalin (96) 503-425 vargak@sze.hu
Sunyovszki Renáta (96) 503-403 sunyovszki.renata@sze.hu
Szegedi Tudományegyetem Zsírosné Tácsi Ildikó (62) 544-439 zsirosne.tacsi.ildiko@gmf.u-szeged.hu
Egyéni tagok Bán Tamásné (30) 230-1564 banne@upcmail.hu
Falusi Károlyné (1) 469-6650 falusi.karolyne@bmf.hu
Dr. Gárdos Csaba (30) 924-5815 gardos.csaba@allamkincstar.gov.hu
Gulyásné Túróczi Margit (30) 218-5639 gulyasnemargit@t-email.hu
Herczeg László (30) 957-5586 lherczeg.sopron@gmail.com
Lepesi János (25) 551-212 lepesij@mail.duf.hu
Dr. Nagy Zsombor (1) 392-1174 nagy.zsombor@mome.hu
Némethné Nagy Gellai Szilvia  nemethnesz@uniduna.hu
Tóth Dezső (20) 982-7535 toth.dezso@gmail.com
Tarjánné, Dr. Molnár Eleonóra (30) 949-0669 molnar.eleonora@mome.hu
Török Imre (30) 932-6686 torokimre.magan@gmail.com
Újvári István (1) 459-1500 ujvari.istvan@gmf.usn.hu
Végvári Imre (30) 466-0712 vegvari.imre@t-online.hu