FGSZE Fórum 2018. június 08. Előadás és konzultáció (Elmélet + Gyakorlat)

FGSZE Fórum 2018. június 08.
Előadás és konzultáció (Elmélet + Gyakorlat)

Témakörök:

1.) GDPR – EU-s adatvédelmi rendelet alkalmazása a
gyakorlatban, adatvédelmi rendszer

– Mennyiben változik a GDPR-rel a magyar
adatvédelmi rendszer?

– Új jogalapok az adatkezelésre

– Az érintetti jogok biztosítása

– GDPR implementációs projektek gyakorlati
tapasztalatai

– Adatvagyonleltár készítése

– Adattiszítás

– Dokumentációs kötelezettségek

– Kérdések és válaszok

Előadó: Dr. Jóri András ügyvéd, volt adatvédelmi biztos

2.) 2017. évi intézményi költségvetési beszámoló
készítésének tapasztalatai a könyvvizsgáló
szemszögéből.

– Leltározási kötelezettségekre vonatkozó
jogszabályi előírások

– Személyi juttatások, adók- járulékok
elszámolása, kötelező egyezőségek, időbeni
elhatárolások

Előadó: Gulyásné Turóczi Margit kamarai tag
könyvvizsgáló

 

Jelentkezési lap letöltése