FGSZE Fórum 2019. november 7.

FGSZE Fórum 2019. november 7.
Előadás és konzultáció

I.A Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram projektjeinek jogi és pénzügyi szabályai

A felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek képviselői kaphatnak információkat arról, hogy milyen szabályokat kell betartaniuk, amikor az EU Horizont 2020 keretprogramjának felhívásaira pályáznak.

Megtudhatják, hogyan és milyen költségeket tervezhetnek be egy projekt költségvetésébe – különös tekintettel a személyi költségekre -, hol szükséges a támogatáson túl más források bevonása, miképp zajlik egy sikeres projekt felmerült költségeinek elszámolása.

A dokumentálási, beszámolási kötelezettségeken túl az előadók kitérnek a támogató ellenőrzési jogára, az esetlegesen feltárt szabálytalanságok következményeire, valamint az ellenőrzések során lefolytatott auditok leggyakoribb megállapításaira is.

A résztvevők nem csupán gyakorlati tanácsokat kapnak, hanem a felmerült konkrét kérdéseiket is feltehetik, és mód nyílik korábbi pályázói tapasztalataik megosztására is.

Előadók:

  • Dr. Hollósi Krisztina és
  • Kápli Balázs István EU referensek,
  • Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

II. Egyéb kérdések, aktualitások

Témavezető:

  • Gulyásné Turóczi Margit, okl. könyvvizsgáló, az FGSZE elnöke
Jelentkezési lap letöltése