Jegyzőkönyv a 2017. szeptember 28-i közgyűlésről

Közgyűlési  jegyzőkönyv

 

 

Készült: 2017.szeptember 28-án, a Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesületének 9.00 órakor, a Villányi úti Konferencia Központban  (1114 Budapest, Villányi út 11-13. II.219.) megtartott éves rendes közgyűléséről.

 

Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

 

Gulyásné Turóczi Margit, az Egyesület elnöke megnyitójában köszöntötte a résztvevőket. Megállapította, hogy az Egyesület 18 egyéni és 26 intézményi tagja közül 16 tag képviselője van jelen, ezért a Közgyűlés határozatképes

A Közgyűlés levezető elnökévé Gulyásné Turóczi Margitot választotta meg a közgyűlés.

Szavazás: Igen:, nem: 0, Tartózkodás: 0

 

Gulyásné Turóczi Margit javaslatot tett a napirendre és arra, hogy a Közgyűlés állapítsa meg, hogy az összehívás szabályos volt:

 

  • A módosított Alapszabály elfogadása.
  • Egyebek.

 

 

Gulyásné Turóczi Margit szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat.

A Közgyűlés a napirendi pontokat elfogadta.

Szavazás: Igen:, Nem: 0, Tartózkodás: 0

 

Gulyásné Turóczi Margit  javasolta: jegyzőkönyvvezetőnek Kertészné Barátosi Rozáliát, hitelesítőnek Török Imrét.

 

Hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el.

 

1/2017.  (IX. 28.) számú közgyűlési határozat

 

A közgyűlés a napirendi javaslatot elfogadta. Jegyzőkönyvvezetőnek Kertészné Barátosi Rozáliát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Török Imrét megválasztotta.

Szavazás: Igen: , Nem: 0, Tartózkodás: 0

 

 

  1. Napirend: Alapszabály módosítása

 

 

Az FGSZE 2017. április 26.-i közgyűlése elfogadta az Egyesület székhelyének megváltozását.

A módosítás átvezetésének kérelmét benyújtottuk a Fővárosi Törvényszék részére az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A Fővárosi Törvényszék a változás bejelentési kérelemhez kapcsolódóan felülvizsgálta a korábban benyújtott, általuk jóváhagyott Alapszabályt. A felülvizsgálatról Végzést hozott. Figyelemmel a végzésben meghatározott tartalmi változtatási kérelemre az Alapszabály módosítására intézkedtünk, melynek a tagok részéről történő elfogadása a közgyűlés napirendje.

 

 

2/2017.(IX.28.) számú közgyűlési határozat

Az FGSZE 2017. szeptember 28.-i közgyűlése elfogadta az előterjesztett, módosított Alapszabályt.

Szavazás: Igen:, Nem: 0, Tartózkodás: 0.

Megbízza az Egyesület elnökét, hogy az Alapszabály bejegyzésével kapcsolatban járjon el a Fővárosi Törvényszéknél.

 

2 .Napirend: Egyebek

 

Egyebek napirendnél hozzászólás nem volt.

 

 

Kmf.

 

Jegyzőkönyvvezető:    Kertészné Barátosi Rozália:………………………………………..

 

Hitelesítő:                   Török Imre ………………………………….…….