Jegyzőkönyv az FGSZE 2018.május 16-i közgyűléséről

Helyszín: Villányi úti Konferencia Központ 1114 Bp., Villányi út 11-13. 218-as szoba. Időpont: 9,30 óra.

Elnök Asszony tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a mai közgyűlés a 2018. április 25-i határozatképtelen közgyűlés megismételt közgyűlése, amely a megjelent taglétszámtól függetlenül határozatképes.

Elnök Asszony a jelenléti ívről megállapítja, hogy a szavazati joggal rendelkező 23  jogi- és 15 magán személyből 5 fő tag  van jelen.

Ismerteti a változatlan napirendet, amely a következő:

  1. A 2017. évi beszámoló (mérleg és eredmény-kimutatás) megvitatása, elfogadása.
  2. Szöveges beszámoló az Egyesület 2017. évi gazdálkodásáról, tevékenységéről.
  3. A Felügyelő Bizottság jelentése a számszaki beszámolóról.
  4. A 2018. évi munkaterv és költségvetés megvitatása, elfogadása.
  5. Egyebek

Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Bán Tamásnét és hitelesítőnek dr. Kökényesi Lászlót.

 

1/2018.  (V. 16.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a napirendi javaslatot elfogadta. Jegyzőkönyvvezetőnek Bán Tamásnét, jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Kökényesi Lászlót megválasztotta.

Szavazás: Igen: 5, Nem:  0,  Tartózkodás: 0.

2/2018. (V.16.) számú közgyűlési határozat

 

 

A közgyűlés az 1., 2., és 3. napirendet összevontan tárgyalta.

A közgyűlés a 2017. évi gazdálkodásról a hatályos jogszabályoknak megfelelően elkészített számviteli beszámolót 1 723 ezer Ft mérleg főösszeggel és 720 ezer Ft (nyereség) eredménnyel, valamint a Felügyelő Bizottság jelentését elfogadta.

Szavazás: Igen: 5, Nem:  0,  Tartózkodás: 0.

 

3/2018.  (V.16.) számú közgyűlési határozat

 

A Taggyűlés az előterjesztett 2018. évi feladatokat és a javasolt költségvetést elfogadta.

Szavazás: Igen: 5, Nem:  0,  Tartózkodás: 0.

Az egyéb napirendi ponthoz Elnök Asszony tájékoztatta a jelenlévőket a taglétszám változásáról. Bejelentette kilépését a Táncművészeti Egyetem, valamint a magán személyek közül Barth János, Herczeg László, Légrádi Zsolt és Tatár Imre.

A következő Fórum időpontja 2018. június 6-a lesz az adatvédelemről és a cégkapu használatáról.

Budapest, 2018. május 18.

Bán Tamásné                                                    dr. Kökényesi László

Jegyzőkönyvvezető                                                           hitelesítő