Meghívó az FGSZE 2017. Április 26-i Közgyűlésre

Kedves Tagtársunk!

A közgyűlés napirendje:

  1. A 2016. évi beszámoló (mérleg és eredménykimutatás) megvitatása, elfogadása.
  2. Szöveges beszámoló az Egyesület 2016. évi gazdálkodásáról, tevékenységéről.
  3. A Felügyelő Bizottság jelentése a számszaki beszámolóról
  4. A 2017. évi munkaterv és költségvetés megvitatása, elfogadása.
  5. Alapszabály módosítása: székhelyváltoztatás jóváhagyása

Az 1., 2. és 4. napirendi ponthoz az előterjesztés anyaga:

2016. évi beszámoló (mérleg és eredménykimutatás) Szöveges beszámoló az Egyesület 2016. évi gazdálkodásáról, tevékenységéről 2017. évi munkaterv

 

A Felügyelő Bizottság a közgyűlésen ismerteti a jelentését.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha tagság több mint fele jelen van (50%+1fő); határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést változatlan napirenddel és helyszínen, 9 óra 30 percre ismételten összehívjuk. A megismételt közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes, az eredeti (jelen) meghívóban rögzített napirendi pontok szerint.

Amennyiben az egyesületi tag intézmény gazdasági vezetője személyesen nem tud részén részt venni, akkor szíveskedjen írásos meghatalmazottról gondoskodni.

Egyesületünk 2017. április 26-án (szerda) 9.00 órai kezdettel  tartja éves rendes Közgyűlését.

Helyszín:        Villányi úti Konferencia Központ

1114 Budapest, Villányi út 11-13. II. 219.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Meghívó letöltése