Meghívó az FGSZE 2017.09.28 -i közgyűlésére

Kedves Tagtársunk!

Egyesületünk 2017. szeptember 28-án (csütörtökön)  9.00 órai kezdettel  tartja éves rendes

Közgyűlését.

Helyszín:        Villányi úti Konferencia Központ

1114 Budapest, Villányi út 11-13. II.219.

Az FGSZE 2017. április 26.-i közgyűlése elfogadta az Egyesület székhelyének megváltozását az alábbiak szerint:

  1. Az Egyesület székhelye: 1113. Budapest, Zsombolyai utca 6.
  2. Az Egyesület székhelye: 1114 Budapest, Villányi út 11-13.

A módosítás átvezetésének kérelmét benyújtottuk a Fővárosi Törvényszék részére az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A Fővárosi Törvényszék a változás bejelentési kérelemhez kapcsolódóan felülvizsgálta a korábban benyújtott, általuk jóváhagyott Alapszabályt. A felülvizsgálatról Végzést hozott. Figyelemmel a végzésben meghatározott tartalmi változtatási kérelemre az Alapszabály módosítására intézkedtünk, melynek a tagok részéről történő elfogadása a közgyűlés napirendje.

A módosított Alapszabályt elektronikus úton juttatjuk el ügyvédi ellenjegyzéssel tagjaink részére.

A közgyűlés napirendje:

  • A módosított Alapszabály elfogadása.
  • Egyebek

Határozati javaslat:

Az FGSZE 2017. szeptember 28.-i közgyűlése elfogadja az előterjesztett, módosított Alapszabályt.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha tagság több mint fele jelen van (50%+1fő); határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést változatlan napirenddel és helyszínen, 9 óra 30 percre ismételten összehívjuk. A megismételt közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes, az eredeti (jelen) meghívóban rögzített napirendi pontok szerint.

Amennyiben az egyesületi tag intézmény gazdasági vezetője személyesen nem tud részén részt venni, kérjük, hogy szíveskedjen írásos meghatalmazottról gondoskodni.

 

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Budapest, 2017. szeptember 16.

Üdvözlettel:

Gulyásné Turóczi Margit

elnök sk.