Meghívó az FGSZE 2018.04.25 -i közgyűlésére

Kedves Tagtársunk!

 

Egyesületünk 2018. április 25-én (szerda) 10.00 órai kezdettel tartja éves rendes Közgyűlését.

Helyszín:

Villányi úti Konferencia Központ

1114 Budapest, Villányi út 11-13.

2. emelet 218.

 

A közgyűlés napirendje:

  1. A 2017. évi beszámoló (mérleg és eredménykimutatás) megvitatása, elfogadása.
  2. Szöveges beszámoló az Egyesület 2017. évi gazdálkodásáról, tevékenységéről.
  3. A Felügyelő Bizottság jelentése a számszaki beszámolóról
  4. A 2018. évi munkaterv és költségvetés megvitatása, elfogadása.
  5. Egyebek

 

Az előterjesztés anyagát a meghívó mellékleteként csatoljuk.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha tagság több mint fele jelen van (50%+1fő); határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést az Alapszabály szerint változatlan napirenddel 2018. május 16.-án ismételten összehívjuk.

 

A megismételt közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes, az eredeti (jelen) meghívóban rögzített napirendi pontok szerint.

Amennyiben az egyesületi tag intézmény kancellárja, (gazdasági vezetője) személyesen nem tud részén részt venni, akkor szíveskedjen írásos meghatalmazottról gondoskodni.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Budapest, 2018. április 12.

Üdvözlettel:

Gulyásné Turóczi Margit

elnök sk.