Meghívó az FGSZE 2019. március 27-i megismételt közgyűlésére

Kedves Tagtársunk!

A 2019. március 13-ára összehívott éves rendes közgyűlés határozatképtelensége miatt
Egyesületünk 2019. március 27-án (szerdán) 9.30 órai kezdettel tartja a megismételt
Közgyűlését.

Helyszín: Villányi úti Konferencia Központ

1114 Budapest, Villányi út 11-13.

II. emelet 220.

 

A közgyűlés napirendje:

 

1. Beszámoló az Egyesület 2018. évi gazdálkodásáról, szakmai tevékenységéről.

2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2018. évi beszámolóról

3. A 2019. évi munkaterv és költségvetés megvitatása, elfogadása.

4. Egyebek.

 

Az 1., és a 3. napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések anyagát elektronikus levélben
megküldjük. A Felügyelő Bizottság a helyszínen ismerteti a jelentését.

A megismételt közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes, az eredeti (jelen)
meghívóban rögzített napirendi pontok szerint.

Amennyiben az egyesületi tag intézmény kancellárja, (gazdasági vezetője) személyesen nem
tud részén részt venni, akkor szíveskedjen írásos meghatalmazottról gondoskodni.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Budapest, 2019. március 20.

Üdvözlettel:
Gulyásné Turóczi Margit
elnök sk.